khuyến mãi máy cắt decal
Hotline:
08.2220 8888 - 08.2220 9999
08.6294 4488 - 08.6294 4988
096.2345.888 - 0917.165 567
Máy cắt Decal Pcut CTN630 chia làm 2 hình thức kết nối với máy tính thông qua cổng USB và cổng COM. Đối vối cổng COM thì kết nối tương đối đơn giản không cần cài đặt, chỉ cần cắm dây COM vào là máy cắt có thể hoạt động. Cổng USB, có một số điều cần lưu ý khi ta cài USB cho máy cắt Decal Pcut CTN630 như sau:

Bật nguồn máy cắt, cắm đầu dây USB để kết nối máy tính với máy cắt:
Hiện bảng thông báo:

Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut 

Nhấn Next

Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut 

Chọn dòng dưới nhấn Next

Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

 
Chọn Browse

 Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

 

Chọn CD-ROM driver, ok.

Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

 
Chọn Next

Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

 
Chọn Next

 Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

Chọn Finish.
•    Chú ý: quá trình tìm kiếm driver được lập lại 1 lần nữa ta chỉ cần làm lại tương tự là xong.

Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

 
Ra màn hình ngoài desktop,
Click chuột phải My Computer ---> Chọn Manage

 Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

Chọn Device Manager ---> Ports (COM&LPT) ---> Click chuột phải vào cổng COM1 & CÒM2 (nếu có) ---> Disable 

Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

 
Click chuột phải USB Serial Port ---> Chọn Properties

Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut


Chọn thẻ Port Settings ---> Flow control ---> Hardware

Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

 
Chọn Advanced

 Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

Chọn:
•    COM Port Number: COM1 (in use)
•    Latency Times (msec): 1

 

Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

Chọn Ok 
Chọn Yes.
Quá trình cài đặt hoàn tất!  

Share